21 Zápis do 1. tříd - 2. kolo
22 Projketový den "Stop předsudkům"
23 Beseda "Jak žili staří Řekové"
24 Velikonoční jarmark
25 V divadle
26 Karneval v přípravných ročnících
27 Nezapomeneme
28 Pořad o Brazílii
29 Na bruslích
30 Turnaj v házené

Strana 3 z 6