21 Pracovní činnosti hrou
22 Den Země v Moravském krasu
23 Zápis do 1. tříd - 2. kolo
24 Projketový den "Stop předsudkům"
25 Beseda "Jak žili staří Řekové"
26 Velikonoční jarmark
27 V divadle
28 Karneval v přípravných ročnících
29 Nezapomeneme
30 Pořad o Brazílii

Strana 3 z 6