1 Futsalový turnaj
2 Brněnské osobnosti
3 Třeťáci na výstavišti
4 Den Země
5 Pracovní činnosti hrou
6 Den Země v Moravském krasu
7 Zápis do 1. tříd - 2. kolo
8 Projketový den "Stop předsudkům"
9 Beseda "Jak žili staří Řekové"
10 Velikonoční jarmark

Strana 1 z 5