Vyřizování bezplatné stravy na nový školní rok 2017/2018

Stravování ve školce a škole zdarma

Krajský úřad Jihomoravského kraje nabízí pomoc rodičům, kteří v jednom z výše uvedených krajů pobírají již déle než 3 měsíce dávku v hmotné nouzi a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Podpora je poskytována z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.

Podpora se vztahuje na školní rok 2017/2018.

· dítě je ve věku 3-15 let

· dítě mělo ke dni 30. 4. 2017 nárok na příspěvek na živobytí po dobu delší 3 měsíců

(patřilo do Vašeho okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí)

· školka/škola, kterou dítě navštěvuje je zapojena do programu

pokud dítě již bylo do programu zařazeno ve školním roce 2016/2017, musíte

znovu požádat na Úřadu práce ČR - odbor hmotné nouze

od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2017

Podmínky pro udržení podpory

· každá absence musí být řádně omluvena

· počet absencí dítěte za školní rok nesmí přesáhnout 10 procent docházky (neplatí v případě omluvené absence lékařem)

· dítě musí poskytnutou stravu konzumovat v jídelně školky či školy

Při nedodržení těchto podmínek nebude podpora v následujícím školním roce poskytnuta!