PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

 

Pedagogické působení  zajišťuje pět plně kvalifikovaných vychovatelek, z nichž se každá specializuje na jinou odbornou aktivitu:

 

a)   tělovýchovná činnost

b)  keramika

c)  deskové hry

d)  rukodělná činnost

e)  dramatická a hudební činnost

 

Vedoucí vychovatelka : Eva PLIVOVÁ              1. oddělení  

 Vychovatelky :            Michaela ČAPKOVÁ     2. oddělení

                                  Bc. Ondřej LÍBAL         3. oddělení

                            Mgr. Pavlína PINDIAKOVÁ     4. oddělení

                                    Lenka PŘÍLUČÍKOVÁ     5. oddělení

                                     Tatiana ŠARISKÁ     6. oddělení

 

Odborné zaměření si budou dále prohlubovat (dle možností) v akreditovaných kurzech a samostudiem.

Složení sboru vychovatelek zajišťuje co nejpestřejší skladbu vedení zájmových činností, vychovatelky se vzájemně doplňují ve svých specializacích i osobním zaměření.