PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

Pedagogické působení zajišťuje pět plně kvalifikovaných vychovatelek, z nichž se každá specializuje na jinou odbornou aktivitu:

a) tělovýchovná činnost

b) keramika

c) deskové hry

d) rukodělná činnost

e) dramatická a hudební činnost

 

Vedoucí vychovatelka

Eva Plivová - 1. oddělení

 

Vychovatelky a vychovatelé

Michaela Čapková - 2. oddělení

Dušan Bikár - 3. oddělení

Ivana Křenková - 4. oddělení

Lenka Přílučíková - 5. oddělení

Tatiana ŠARISKÁ - 6. oddělení

Odborné zaměření si budou dále prohlubovat (dle možností) v akreditovaných kurzech a samostudiem.

Složení sboru vychovatelek a vychovatelů zajišťuje co nejpestřejší skladbu vedení zájmových činností, vychovatelky a vychovatelé se vzájemně doplňují ve svých specializacích i osobním zaměření.