STANOVY ŽÁKOVSKÉHO SENÁTU

 

Co je to žákovský senát ?

-          vrcholný orgán žákovské samosprávy

-          skládá se ze starostů a místostarostů každé třídy II. stupně + 5. tříd, kteří vzešli z voleb v jednotlivých třídách

-          členové senátu si volí svého předsedu a místopředsedy, kteří potom jednotlivé schůze senátu vedou a projednávají jejich závěry s vedením školy

Cíl činnosti senátu - k čemu je senát dobrý?

-          učí žáky (senátory) samostatnosti, zodpovědnosti a k sounáležitosti se školou (školním prostředím)

-          slouží jako zpětná vazba pro učitele a vedení školy a napomáhá ke zlepšení chodu školy

-          žáci se učí brát demokracii a spolurozhodování jako samozřejmost, učí se v ní žít, učí se chápat, že demokracie není anarchie

-          učí žáky, jak řešit problémy, jak o nich diskutovat a umět nalézat kompromisy

 Čím se senát zabývá?

-          zastupuje ostatní žáky při jednání s vedením školy

-          připravuje a organizuje programy pro ostatní žáky (sportovní turnaje, kulturní akce, soutěže aj.)

-          organizuje různé charitativní akce

-          působí na ostatní žáky a motivuje je k aktivitě v nejrůznějších oblastech (např. v péči o vzhled tříd a celé školy, aj.)

-         spolupracuje skrze své členy s Dětským parlamentem CVČ Lužánky