Pedagogické rady

1. 9. 2017        organizační příprava školního roku

14. 11. 2017      čtvrtletní

23. 1. 2018        pololetní

17. 4. 2018        tříčtvrtletní

21. 6. 2018        závěrečná

 

Třídní schůzky, hovorové hodiny

4. 9. 2017 – pro rodiče žáků 1. ročníků

 

14. 11. 2017

 

9. 1. 2018

 

17. 4. 2018

 

5. 6. 2018

 

 

Organizace školního roku

 

Zahájení:                       4. 9. 2017

Podzimní prázdniny:    26.–27. 10. 2017

Vánoční prázdniny:      23. 12. 2017–2. 1. 2018

Pololetní prázdniny:     2. 2. 2018

Jarní prázdniny:            5.–11. 2. 2018

Velikonoční prázdniny: 29.–30. 3. 2018

Hlavní prázdniny:           1. 7.–31. 8. 2018

 

Zápis do 1. třídy

6. a 7. dubena 2018 - viz. Informace pro rodiče

Den otevřených dveří probíhá v době jarního=velikonočního jarmarku (20.-21. 3. 2018)