Prázdninový provoz v MŠ

Prázdninový provoz ve školním roce 2017/ 2018

02. – 04. 07. 2018

16. - 20. 07. 2018

27. – 31.8.2018

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o umístění dítěte na prázdniny v našem předškolním zařízení, kontaktujte paní učitelky MŠ na telefonním čísle – 731 610 260 nebo 733 604 498.

V MŠ Merhautova vám vydají paní učitelky žádost o přijetí dítěte na prázdninový provoz, ten si vyplníte a společně s kopií Evidenčního listu ze své kmenové mateřské školy vrátíte zpět .

Cena za 1 den pobytu činí 22.- Kč a tato částka je nevratná!

Ve školní jídelně ZŠ Merhautova 37 obdržíte přihlášku ke stravování a složenku s příslušnou částkou podle přihlášených dní.

Na prázdninový provoz přineste k nahlédnutí ústřižek od zaplacených plateb nebo výpis z internetového bankovnictví.