Přihlášky do MŠ pro školní rok 2018/19

Ve dnech 25. a 26. dubna v době od 8.00 do 15.00 hodin

si rodiče mohou chodit na sekretariát školy pro přihlášku, kde jim bude vytištěna

 

Ve dnech 2. a 3. května v době od 8.00 do 16.00 hodin

rodiče budou na sekretariátu školy přihlášku odevzdávat