Program v knihovně

Ve středu 18. října navštívila třída 6. AM Knihovnu Jiřího Mahena na nám. SNP. Společně jsme se účastnili programu Cesta k informacím. Paní knihovnice si se žáky popovídala, k čemu knihovna slouží, co vše čtenářům nabízí a také, jak se do knihovny mohou přihlásit.
Hlavní náplní programu však bylo naučit se v obrovském množství knih najít tu správnou, umět si vyhledat v katalogu prostřednictvím počítačového programu a také se orientovat v regálech.
Žáci byli velmi zvídaví a pozorní, zadané úkoly zvládli na výbornou, dokonce uměli vyřešit i další práce. Pohotově reagovali na otázky paní knihovnice, uměli spojit autory s díly apod.

Zdeňka Rajská, TU